Karies eller hål i tänderna får man när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp tandytans emalj. Det är ofta de delar av tänderna där det är svårt att hålla rent med tandborstning som får hål, till exempel mellan tänderna. Det tar ganska lång tid innan man känner att man har ett kariesangrepp. Vid tandvärk är skadan i tanden redan stor och kan i vissa fall leda till rotbehandling.

För att förebygga karies ska man undvika socker och att småäta samt hålla rent. En vanlig orsak till hål i tänderna är läsk som förutom att vara sött även är surt och ökar risken för att erodera tänderna det vill säga emaljen slits och luckras upp. Mellan tänderna behövs i de flesta fall tandtråd eller tandsticka för att få rent. Fluor hjälper till att stärka tänderna. Det kan även hindra små kariesangrepp att utvecklas och bli större. Därför är det viktigt med fluortandkräm och i vissa fall extra fluor i form av fluorsköljning eller fluortabletter för att förebygga karies.

Plastlagning
Vid hål i tänderna som har gått igenom emaljen och spritt sig in i dentinet, kan man göra rent med hjälp av tandläkarborren och sedan laga skadan med en plast- eller compositfyllning.

Kronterapi
Skulle det finnas för lite tandsubstans kvar är det bättre att göra en krona. Då krävs två besök eftersom vi skickar en avgjutning av tanden till en tandtekniker som framställer kronan. Denna cementeras sedan på plats.

Rotbehandling
Ibland får man en infektion i tandens rotkanal på grund av skada i tanden. För att den skall läka så måste man avlägsna det som orsakar infektionen och göra rent i rotkanalen. Därefter fyller man igen rotkanalerna med ett gummimaterial som kallas guttaperka, det är detta som kallas rotfyllning.

Det finns olika typer av missfärgade tänder, extern och intern missfärgning. Den yttre beror på att färgalstrande ämnen binder till tandytan via salivproteiner. Får dessa missfärgningar åldras och inte poleras bort, krävs blekning för att bryta bindningarna och få en ljusare tand.

Inre missfärgningar
Den inre missfärgningen kan ha många orsaker, till exempel mediciner såsom tetracyklin, ett slag som orsakat blödning inne i tanden, fyllningsmaterial som amalgam med mera. Även åldrade tänder blir mörkare på grund av att emaljens tjocklek slits, skador som ökar inre missfärgningar, eller ökad mängd sekundärdentin. (Dentin har mörkare färg än emalj, tunn emalj ger gulare tänder). Dessa missfärgningar går också bra att bleka, det tar ofta lite längre tid än de yttre.

Det är en kemisk process, en oxidering av färgämnena som bleker tänderna. Man bryter bindningen av missfärgningen med hjälp av väteperoxid. När missfärgningen är blekt återstår koldioxid och vatten. Väteperoxid är ett ämne som inte är stabilt och därför används ofta Karbamidperoxid istället. När missfärgningen kommer i kontakt med karbamidperoxid frigörs väteperoxid och blekningen startar.

Vår behandling
Den metod vi rekommenderar är en långsam blekning med hjälp av individuella skenor som görs efter dina tänders form och en blekgel att använda till exempel nattetid i ca en vecka.

Det kan uppstå besvär av isande tandhalsar vid blekningsprocessen. Detta kan behandlas med fluorgel i samma skenor och är oftast övergående.

Om olyckan är framme kan vi hjälpa dig i samarbete med våra duktiga tandtekniker. I detta fallet valde vi att göra tunna porslinsfasader för att undvika slipa mer än nödvändigt på de i övrigt friska tänderna.
En hygienists arbetsområden är först och främst inom förebyggande tandvård och tandlossningssjukdomar. Det innebär att man avlägsnar tandsten, polerar och visar hur man bäst håller rent. Mitt intresse är att hjälpa dig med att bibehålla eller förbättra din munhälsa så att du kan behålla tänderna livet ut. I samarbete med tandläkaren kompletterar jag även övrig behandling, som undersökningar, röntgen, akutbehandlingar, blekning samt mindre fyllningar.

Tandsten
Tandsten är ett vanligt problem. När det väl har bildats tandsten kan du inte borsta bort den själv. Tandsten bildas genom att bakterierna som finns på tanden förenas med kalksalterna i saliven. Det leder till att de stelnar. Med hjälp av olika instrument kan en hygienist avlägsna tandstenen på ett så smärtfritt sätt som möjligt.

Det viktiga är att tandstenen tas bort i tid. Har man kvar tandstenen för länge kan den leda till tandköttsinflammation och därefter till tandlossning. En hygienist använder sig av olika metoder för att upptäcka tandlossning och undersöker tandköttet för att se om det finns risk för tandlossning.


Kronisk parodontit, eller tandlossning, är en infektion som leder till inflammation i de vävnader som fäster tänderna i käkbenet. Detta resulterar i fördjupade tandköttsfickor, benförlust, fästeförlust och senare även att tänderna lossar. Ibland drabbas bara några få tänder, ibland fler. När man har tandlossning har man alltid tandköttsinflammation (gingivit) men man kan ha tandköttsinflammation utan att ha tandlossning.

Behandlingen av sjukdomen går ut på att bromsa vävnadsförlusten och minska mängden bakterier i tandköttsfickorna. Detta uppnås oftast med att rengöra tandköttsfickorna och rotytorna, "att ta tandsten".

Mer uttalad parodontit kan kräva kirurgisk behandling. Tyvärr finns ingen riktigt effektiv medicinsk behandling som till exempel antibiotika lokalt eller systemiskt. Rökning försämrar behandlingsreultaten.

På Praktikertjänst hemsida "allt om dina tänder" kan du läsa mer.