Undersökning
Inkl 2–4 röntgenbilder, information, kostnadsförslag och genomgång av behandling: från 900 kr
Ny patient från 990 kr

Tandhygienistbehandling
Tandstensbortagning, information, instruktion, polering, fluorbehandling: 375 – 1000 kr

Lagning komposit
En yta 750 – 950 kr
Två ytor 1110 – 1395 kr
Tre eller flera ytor 1250 – 1695 kr

Rotbehandling
Varierar beroende vilken tand mellan 3400 – 5600 kr

Krona 6420 kr

Blekning 3750 kr (en käke 2500 kr)

Bettskena mjuk 1000 – 2800 kr
Bettskena hård 3530 kr

Vill du ha ytterligare information maila oss och vi ringer upp dig.


Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett allmänt tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 24–29 år blir bidraget 600 kr per år
- Är du 30–64 år blir bidraget 300 kr per år
- Är du 65+ år blir bidraget 600 kr per år

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3000 kr av referenspriset, det vill säga grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du betala själv det år du fyller 25, gäller Västra Götaland. I övriga landet gäller 24 år. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3000 – 15000 kr av referenspriset* får du 50% ersättning.
För kostnader över 15000 kr av referenspriset får du 85% ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetiskt tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset.*

* Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och bra sätt.

Bland de uppgifter vi samlar in ingår namn och telefonnummer och ibland e-post för att kunna nå dig för att exempelvis ge dig information inför ditt besök hos oss. Användningen av personuppgifter är avgörande för att tillhandahålla en högkvalitativ vård och vi samlar bara in den information som är nödvändig. Den information vi hanterar är oftast reglerad av Patientdatalagen eller annan lagstiftning som Dataskyddförordningen, även kallad GDPR.

Vi vidtar också olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen bara kan användas som avsett och av personer med korrekt behörighet. Du kan känna dig trygg att vår personal värnar om din integritet i sitt dagliga arbete.

Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.praktikertjänst.se/personuppgifter

Vi är anslutna till Göteborgs Försäkringskassa, Sveriges Tandläkarförbund och Praktikertjänst